A folyóiratról


Tisztelt Olvasó!

 

Az alábbi összeállítással útjára indul az ELTE BTK Történettudományi Doktori Iskolája Új- és Jelenkori Magyar Történeti Programjának online folyóirata, mindenekelőtt az érintett doktoranduszok publikálási lehetőségének bővítése szándékával. A doktori program sokszínűségének megjelenítésére hivatott elektronikus kiadvány az elmélyült műhelymunka keretében megszületett legszínvonalasabb, tanszékünk oktatói által lektorált tanulmányok megjelentetésére vállalkozik, amikor fórumot biztosít az évenként megrendezésre kerülő konferenciák legjelesebb előadásainak továbbfejlesztett írásos változatai számára, valamint teret kínál a frissen megszületett disszertációk egyes fejezeteinek és egyéb, a doktori tanulmányok elvégzése ideje alatt keletkezett írásoknak.

A meghatározó rovatát alkotó tanulmányok mellett a folyóirat hangsúlyos részét képezik a 19. és 20. századi magyar történelemmel foglalkozó jelentős munkákról készült recenziók, valamint a program tudományos életével kapcsolatos rendezvényekről és eseményekről tájékoztató beszámolók. Mivel megkülönböztetett fontosságot tulajdonítunk a Doktori Iskolánk más programjaival, valamint a hazai és külföldi doktori műhelyekkel való folyamatos együttműködésnek, külön fejezetben kerülnek közlésre a tanszékünk oktatóival, valamint a legjelentősebb magyarországi és a külföldi partnereinkkel készített interjúk.

Napjainkban fokozott érdeklődéssel fordul a közvélemény a nemzeti identitás alakulása szempontjából kulcsfontosságú 19– 20. századi magyar történelem felé, s egyre nagyobb az igény a jelen fejlődést is meghatározó mértékben befolyásoló közelmúlt pontosabb megismerésére, jobb megértésére. Hosszú évtizedeken át tabuként kezelt, elhallgatott vagy éppen félremagyarázott jelenségek, kérdések kerülnek a sokfelé ágazó diszkussziók homlokterébe. A modern Magyarország megszületését és fejlődését megalapozó összetett, olykor meglehetősen ellentmondásos folyamatok és fordulatok, a 20. században bekövetkezett megrázó erejű tragédiák, az egymást követő forradalmak és ellenforradalmak, súlyos válságok és jelentős eredményeket felmutató konszolidációk történelmi tényeknek megfelelő értelmezése a sikeres jövő tervezésének nélkülözhetetlen feltétele.

A történetírás mindenkori hivatása, kötelessége és felelőssége, hogy az aktualizáló kihívásokat következetesen elhárítva megfelelő, az egyetemes progresszív értékekkel szintézist teremtő teljesítménnyel járuljon hozzá a kiútkereső próbálkozások össznemzeti munkájának tudományos megalapozásához, egyúttal hidat teremtsen múlt és jelen, illetve jövő között. Ezért is választottuk folyóiratunk jelképének az Erzsébet hidat, annak is egy – a valóságban sohasem létezett – változatát, amelyben a 19. és a 20. század fordulóján megépült, majd a 20. században modern formában újjáépített hídszerkezet kapcsolódik össze.

A társadalmi jelentőségében a korábbi történelmi korszakokhoz képest valójában semmit nem veszített történész szakma apró elemét alkotó doktori programunk az útjára induló online folyóirattal a jelzett törekvések megvalósításához kíván eredményesen hozzájárulni.

 

Budapest, 2012. augusztus 22.

 

Erdődy Gábor