Jelenleg a(z) Folyóirat kategóriát böngészi.

Modern Magyarország 5. évf. (2017-2018) 1. szám

“Lapunk immár hét éve jelenik meg, mostanra megszilárdult a struktúra és az értékrend, ami a személyi változások ellenére is biztosítja az állandóságot. Időközben ugyanis átalakult a szerkesztőség, a velünk dolgozók közül kivált Szilágyi Adrienn és Tóth-Barbalics Veronika – nekik köszönöm az eddigi közös munkát. Szerencsére sokan csatlakoztak is hozzánk, azonban tragikus módon, mire a szerkesztés végére értünk, eggyel kevesebben lettünk. 2018 elején elhunyt szerkesztőtársunk, Szajda Szilárd. Témavezetője, Sipos Balázs nekrológjával emlékezünk rá.

A lap 2012 óta folyamatos megjelenése azért is örömteli, mert mind a szerkesztőbizottság, mind a szerkesztőség tagjai, akárcsak a további közreműködők, egyéb teendőik mellett, önkéntesként végzik a folyóirattal kapcsolatos feladatokat. Generációk dolgoznak együtt egy-egy számon, doktoranduszoktól professzorokig, és közben doktoranduszok újabb generációi kapcsolódnak be a közös munkába.”

Manhercz Orsolya

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 5. évf. (2017-2018) 1. szám

Közzétéve: 2019. március 7.

Hozzászólok..

Újabb számmal jelentkezik a MOMA

“A Modern Magyarország online folyóirat legutóbbi száma különleges ünnepi tanulmánygyűjtemény volt, melyben Doktori Programunk oktatóját, a legendás hírűvé váló szellemi eszmecserék, Teadélutánok szervezőjét és vezetőjét, Pritz Pál egyetemi magántanárt köszöntöttük 70. születésnapja alkalmából.

A mostani szám egyrészt továbbviszi ezt az ünnepi hangulatot, hiszen mindhárom történész interjúalanyunk kerek születésnaphoz érkezett. Ring Éva professzor asszony tavaly, Pajkossy Gábor kollégánk pedig idén tölti be 65. életévét. Ehhez a nagy generációhoz tartozik Tanszékünk vezetője, Erdődy Gábor is, aki ugyancsak idén lesz 65 éves. Mindhármukat sok szeretettel köszöntjük, s jó egészségben, alkotóerőben eltöltött hosszú éveket kívánunk nekik!

Tanszékünk régi barátja, Anssi Halmesvirta professzor (Jyväskylä-i Egyetem) szintén idén ünnepli 60. születésnapját. Köszöntjük őt is e jeles évfordulón a további sikeres együttműködés reményében.

Az idei folyóiratszám egyúttal visszakanyarodik a korábbi „normál üzemmódhoz”, azaz a megszokott rovatok szerinti struktúrához. A figyelmes olvasó persze észreveheti, hogy egy új rovattal tovább bővült a kínálat. Régi tervünk vált valóra azzal, hogy végre érkezett a szerkesztőségbe egy izgalmas, publikálásra váró dokumentum. A Forrásközlés rovatban egy Kanadába kivándorolt, bótrágyi ifjú naplójának első részét tesszük közzé.

Aki végigolvassa majd a tanulmányokat, recenziókat, könyvismertetéseket és beszámolókat, érzékelheti, hogy kicsit elbillent a „korszakos mérleg” a 20. század felé. Örvendetes tendencia viszont, hogy akár a 19., akár a 20. század politika-, társadalom- vagy éppen művelődéstörténeti kérdéseivel foglalkoznak is szerzőink, nemzetközi kitekintésre törekedve teszik ezt.

Az elmúlt időszak sikeres doktori védései alapján várható, hogy a következő online számban újra kiegyenlítetten lesznek képviselve a két évszázad egyes periódusai, de addig is kínál olvasnivalót a MoMa.

A Tanszék ebben az évben önálló tanulmánykötettel is jelentkezik. A 2015. évi doktorandusz konferencián elhangzott előadások tanulmánnyá fejlesztett szövegeiből összeállított kötet megjelenése 2016 őszén várható.

Budapest, 2016. május

Varga Zsuzsanna”

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 4. évf. (2016) 1. szám

Közzétéve: 2016. június 6.

Hozzászólok..

Különszám Pritz Pál Tanár Úr tiszteletére

“… Az online-folyóirat szerkesztői és a megszólított Professzor hallgatóiból, tanítványaiból verbuválódó szerzői Pritz Pált, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kara Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszékének, Doktori Programjának nemrég (nem önszántából) nyugdíjba vonult egyetemi tanárát kívánják 70. születésnapja alkalmából köszönteni, s alkotásukkal nagyrabecsülésüket, tiszteletüket, köszönetüket kifejezésre juttatni.

Pritz Pál önmagával szemben is rendkívül igényes, magas szakmai teljesítményt megkövetelő, a félmegoldásokat és a lazítást szigorúan elutasító, a maximalizmus határain nem ritkán túllépő tudósi–oktatói magatartását munkatársai és hallgatói egyaránt tisztelettel fogadják, s a legtöbben igyekeznek is kisugárzó személyiségéből fakadó elvárásainak megfelelni. Fáradtságot nem ismerve foglalkozik (továbbra is) a rábízott növendékekkel, a történészi tudás átadása mellett megkülönböztetett jelentőséget tulajdonítva a fiatal nemzedék képzésében a világnézeti tartás, a morális értékek közvetítésének, az egyetemes demokratikus normák és az egészséges nemzeti elkötelezettség elsajátíttatásának.

A tanszéki rendezvények (esetenként kirándulások, tanulmányutak), továbbá a doktori program házi védéseinek, doktorandusz konferenciáinak fáradhatatlan résztvevőjeként az elkészült disszertációkhoz illetve az elhangzott előadásokhoz fűzött érdemi hozzászólásaival, kommentárjaival, a szerzők bátorításáról sem megfeledkező megalapozott bírálataival járul hozzá a rendezvények szakmai színvonalának emeléséhez, mindenekelőtt az érintettek produkciójának szükséges továbbfejlesztéséhez.

Az egyetemi oktatás melletti szenvedélyes elkötelezettség és a pedagógusi küldetés iránti megalkuvást nem tűrő elhivatottság tevékenységében ritkán megtapasztalt önzetlenséggel párosul. Az egyetemi oktatás közép és hosszú távú érdekeit szem előtt tartva, a felsőoktatást sújtó költségvetései megszorítások jövőt romboló következményeit felismerve, s annak pusztító hatásai legalább részleges orvoslásának szándékával, egyedülálló gesztussal és áldozatvállalással tette lehetővé a tanszéki utánpótlás építése, a fiatal tehetségek integrálása folyamatosságának biztosítását.

A felsőoktatás egészét, különösképpen az ELTE-t, s azon belül is mindenekelőtt a Bölcsészettudományi Kart megrendítő, rákényszerített elvonások Pritz Pált 2013-ban megfosztották magántanári állásától, a katedrától. Szeretett hobbijától, oktatói–pedagógusi aktivitásától azonban így sem szakadt el. Szakdolgozói, doktoranduszai változatlanul számíthatnak tanácsaira, Tanszéke és Doktori Iskolája továbbra is igényt tart pótolhatatlan szakértelmére, az utánpótlást nevelő tapasztalataira és elhivatottságára. Legkedvesebb növendékei folyamatos továbbképzését szolgáló, havonként megtartott teadélutánjai keretében a Tanszékünkön folytatott képzés kiemelkedő jelentőségű tartalmát valósítja meg – hangsúlyozottan nem hivatalos jelleggel.
A most megjelenő különszám létrehozói és szerzői nevében őszinte tisztelettel és szeretettel köszöntöm Pritz Pál Professzor Urat az eredményes, számára is sok örömet tartogató további együttműködés reményében és jegyében.

Baráti köszönettel: Erdődy Gábor

Budapest, 2014. július 15.”

A különszám a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 3. évf. (2014) 1. szám

Közzétéve: 2014. augusztus 8.

1 hozzászólás

Itt a második szám

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy megjelent folyóiratunk második száma, melyben a szakmai jellegű 12 tanulmány, a három recenzió mellett két korábbi esemény beszámolója, illetve három interjú is (Izsák Lajos, Kövér György, Joseph F. Patrouch) olvasható. “A folyamatos megújulás jegyében számunk új borítóval jelenik meg, és két új rovatot is tartalmaz. Így, a Figyelő lapjain olyan könyvismertetésekkel találkozhatnak az olvasók, amelyek nem a legújabban, az elmúlt 1–2 évben megjelent könyvekről számolnak be ugyan, de aktualitásukat napjainkig megőrző fontos, történelmi gondolkodásunkat alapvetően befolyásoló kérdéseket vetnek fel. A Megvédett disszertációk rovatában pedig a doktori programunkban a közelmúltban sikerrel megvédett PhD-disszertációk közül kiválasztott, kiemelkedő színvonalú dolgozat téziseit, valamint egyik különösen jól sikerült fejezetét tesszük az érdeklődők számára hozzáférhetővé.”

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 2. évf. (2013) 1. szám

Közzétéve: 2014. május 21.

Hozzászólok..

Megjelent az első szám!

Örömmel értesítünk minden kedves érdeklődőt, hogy a mai napon megjelent folyóiratunk első száma, melyben a szakmai jellegű tanulmányok, recenziók és könyvismertetések mellett korábbi események beszámolói, illetve interjúk is (Pritz Pál, Majoros István, Veliky János) olvashatóak. 

A folyóirat a következő linken elérhető/letölthető: Modern Magyarország 2012. 1

A következő szám hamarosan megjelenik!
A harmadik számhoz leadandó írásműveket 2014. január 20-ig várjuk! (Részletek a Szerzőinknek menüpont alatt!)

Közzétéve: 2012. szeptember 18.

1 hozzászólás

Helló Világ!

Örömmel értesítünk Mindenkit, hogy az Eötvös Loránd Tudományegyetem Bölcsészettudományi Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék Doktori Programjának MODERN MAGYARORSZÁG (MOMA) című online folyóiratának honlapja megkezdi működését!

A tudományos folyóirat tanulmányozása mellett folyamatosan frissülő információs sáv segíti az oktatókat, a hallgatókat, valamint minden további érdeklődőt a folyóirattal, illetve a tanszékkel kapcsolatos tájékozódásban.

Reményeink szerint mindenki partner lesz, hogy egy sikeres és interaktív honlap jöhessen létre!

Az oldal folyamatosan frissül és bővül!

Közzétéve: 2012. szeptember 5.

Hozzászólok..