A tanszékről


Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék

 

 

Általános Információk

  Elérhetőség:

Cím: 1088 Budapest, Múzeum krt. 6–8.

Telefon: 485 5204

Fax: 485 5205, 485 5209

Honlap: http://moma.elte.hu

Facebook: https://www.facebook.com/elte.btk.ujmtt

Email: jmt@btk.elte.hu

 

  Tanszékvezető:

Varga Zsuzsanna

  Tanszéki előadó:

Buru Szilvia

  Oktatók:

Balogh Margit

Dobszay Tamás

Erdődy Gábor

Fehér György

Föglein Gizella

Földes György

Fónagy Zoltán

Manhercz Orsolya

Melkovics Tamás

Sipos Balázs

Szerencsés Károly

Varga Zsuzsanna

Zeidler Miklós

 

  Befogadott pályázatok:

2012–2014: Az 1843-44. évi országgyűlés kerületi üléseinek naplója – Dobszay Tamás vezetésével (OTKA)

2012–2015: Állam és társadalom viszonya a 19. századi magyar politikai kultúrában – Erdődy Gábor vezetésével (OTKA)

 

 

Kiadványok

  Konferenciakötetek

  • Vázlatok két évszázad magyar történelméből (2010) – megtekintés: Vázlatok…
  • Visszatekintés a 19–20. századra (2011) – megtekintés: Visszatekintés…
  • Mából a tegnapról. Képek Magyarország 19. és 20. századi történelméből (2012) – megtekintés: Mából…

  Tanulmánykötetek

  • Milyen nemzetet, kinek és hogyan? Tanulmányok Magyarország történelméről 1780-1948 (2012) – megtekintés: Milyen nemzetet…

 

 

Mesterképzés

“Életünk rendkívül felgyorsult, olykor túlságosan zaklatottnak és zavarosnak tűnő mindennapjaiban a problémáira választ, a világban helyét kereső polgár joggal szeretné minél jobban megismerni és megérteni a rázúduló konfliktusok mélyén húzódó összefüggéseket, azok sajátos hátterét és eredőjét. A jelen értelmezése így érthetően a múltba fordul és különös hangsúllyal a modern Magyarország XIX–XX. századi történéseire, a modernizáció komplex folyamatainak és ellentmondásainak feltárására, nemzetközi kontextusainak rekonstrukciójára irányul.

Tanszékünk mesterkurzusa az immár tudományos igényű valóságfeltárás közös kalandjaira hívja azokat az alapképzésben kiemelkedő teljesítményt nyújtó hallgatókat, akik a korábbi években folytatott tanulmányaik során magas szinten sajátították el azokat a képességeket és szerezték meg azt a tudást, amelyek közös munkánk sikeres elvégzéséhez nélkülözhetetlenek, továbbá elhivatottságot éreznek magukban ahhoz, hogy a magyar nemzeti identitás formálódását messzemenően meghatározó választott korszak szakértőivé váljanak.”

Erdődy Gábor

(korábbi tanszékvezető)

Részletes információk:

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék mesterképzés ismertetője


 

Doktori képzés

A doktori program 1993 óta, a Történelemtudományok Doktori Iskola megalakulásától kezdve folyamatosan működik. Vezetője 1996-tól Gergely Jenő DSc, 2010-től Erdődy Gábor, tanszékvezető egyetemi tanár volt, 2013 szeptemberétől Varga Zsuzsanna egyetemi docens.

A doktori program lefedi a XIX–XX. századi magyar történelem egészét és a határon túli magyarság történetének főbb kérdéseit. Gerincét a politikatörténet képezi: pártok, pártrendszerek, parlamentarizmus, az állam (bel- és külpolitika), a közigazgatás stb. története. A program kiterjed a politikai ideológiák és eszmék tárgykörére, a kultúrtörténetre, a társadalmi szerveződések, autonómiák, érdekképviseletek működésére is. A kínálatot tovább színesíti az egyháztörténet: a Magyarországon működő keresztény egyházak, felekezetek szervezete, illetve azok társadalmi, politikai, kulturális és művelődéstörténeti szerepvállalása stb.

A program vonzereje kiterjed az egész magyar nyelvterületre; számos vidéki, illetve határon túli magyar hallgatója van. A jelentkezők nagy száma lehetővé teszi a felveendők közötti kellő szelektálást, aminek egyik büszkeségre okot adó következménye, hogy doktoranduszaink 95%-a megvédte doktori disszertációját. A hallgatók mintegy negyede részesült állami ösztöndíjban.

A programnak rendszeres kapcsolatai vannak az MTA Történettudományi Intézetével, az MTA Társadalomkutató Intézetével, a Magyar Nemzeti Levéltárral, az Állambiztonsági Szolgálatok Történeti Levéltárával, a Politikatörténeti Intézettel, a Magyar Mezőgazdasági Múzeummal, illetve a hazai tudományegyetemek történettudományi doktori iskoláival. Ezen intézmények szakemberei rendszeresen részt vesznek külső előadóként szakszemináriumok vezetésében, továbbá a szigorlati és védési bizottságokban. A vezető oktatóknak személyes szakmai kapcsolatai vannak az osztrák, a német, az olasz felsőoktatás hasonló tematikával foglalkozó egyetemeivel és kutatóhelyeivel.

  A tanszék doktorainak listája 1998-tól: összefoglaló táblázat

 

 

Kapcsolatok