Jelenleg a 2013. március havi archívumot böngészi.

“Rendszerváltások kortársa és kutatója”

Ünnepi tanulmánykötet Dr. Izsák Lajos 70. születésnapjára

Dr. Izsák Lajost, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék egyetemi tanárát, az MTA doktorát 2013. március 8-án munkatársai, barátai, tanítványai és tisztelői köszöntötték 70. születésnapja alkalmából.


Izsák Lajost már egyetemi tanulmányai az ELTE Bölcsészkarához kötötték, hiszen 1967-ben végezte el a történelem szakot, majd ugyan ebben az évben már a Kar Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék munkatársa lett, amely tanszéknek és doktori programjának mai napig oktatója, illetve több doktorandusz témavezetője. A történelemtudomány kandidátusi fokozatát 1980-ban, a történelemtudomány doktora címet pedig 1993-ban szerezte meg. Későbbi egyetemi pályafutása során az ELTE oktatási és tudományos, majd tudományos rektorhelyettese lett.

Kutatási területe Magyarország XX. századi története, különös tekintettel az 1944 utáni korszakra, magyar politikatörténetre. Kutatási témájában számos monográfia és szakkönyv jelent meg, tudományos közleményeinek száma a kétszázat is meghaladja. Szakmai munkáját több jeles díjjal ismerték el, így többek között Szent-Györgyi Albert-díjjal (2006), Pázmány Péter-díjjal, illetve Magyar Köztársasági Érdemrend tiszti keresztjével (2003) tüntették ki.

Az ünnepi kötet bemutatóján az ünnepeltet külön köszöntette Dr. Mezey Barna, az Eötvös Loránd Tudományegyetem rektora; Dr. Dezső Tamás, a Bölcsészettudományi Kar dékánja; Dr. Erdődy Gábor, az Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék vezetője, rektorhelyettes; Dr. Glatz Ferenc akadémikus, az MTA volt elnöke. Végül a professzor úr tiszteletére készült tanulmánykötetet Dr. Sipos Balázs, a kötet szerkesztője mutatta be. A Rendszerváltások kortársa és kutatója címet viselő tanulmánykötet több mint félszáz munkatárs, kolléga rövid tanulmányát tartalmazza.

 

 

Hozzászólok..

Csikány Tamás előadása

Az I. Tóth Zoltán Kör és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében Csikány Tamás Hadászat és harcászat a szabadságharcban címmel tartott sikeres előadást.

Képek az eseményről:

 

Hozzászólok..

Látogatás a Magyar Nemzeti Múzeumba

A Magyar Nemzeti Múzeum mint kiállítóhely.
A Magyar Nemzeti Múzeum mint emlékhely.
A Magyar Nemzeti Múzeum mint kutatóhely.

A programok ingyenesek, és egy személy több alkalomra is jelentkezhet.

Részletes információk: MNM Programsorozat

Hozzászólok..

Horthy Miklós vitaest

2013. március 27-én (szerda) 18.00 órakor Az ismeretlen Horthy címmel vitaest megrendezésére kerül sor. A rendezvény helyszíne az ELTE BTK Kari Tanácsterme. A vitaest vendégei: Zeidler Miklós, az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék adjunktusa, valamint a Magyar Tudományos Akadémia Bölcsészettudományi Kutatóközpont Történettudományi Intézet neves kutatói: Szakály Sándor, Ujváry Gábor és Turbucz Dávid.

A vitaest plakátja: Horthy vitaest

Hozzászólok..

Vendégelőadó: Csikány Tamás

Felhívjuk Tisztelt Olvasóink figyelmét, hogy az I. Tóth Zoltán Kör és az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék szervezésében 2013. március 25-án (hétfő) 14.00 órakor az ELTE BTK Szekfű Gyula könyvtárban előadást tart Csikány Tamás Hadászat és harcászat a szabadságharcban címmel.

Az előadás plakátja: Csikány Tamás előadása

Hozzászólok..

Hagyományos tanszéki konferencia

Doktori programunk konferenciája 2013. június 6-7. kerül megrendezésre. 

 
Konferenciára jelentkezés, mint előadó

Az előadók jelentkezési határideje 2013. március 31. A jelentkezés feltétele egy max. 10 mondatos absztrakt az előadás témájáról, amely terveink szerint szerepel a meghívóban, felkerül honlapunkra, továbbá a szekcióvezetőknek küldjük meg a konferenciát megelőzően. 

A jelentkezők számától függőn 500-1000 Ft részvételi díjra lehet számítani, mely a konferencia kiadásait, és a két nap vendéglátását fedezné.

Az előadások később tanulmány formájában a Modern Magyarország online folyóiratban is megjelenhetnek.  

 
Konferenciára jelentkezés, mint szervező 

A konferenciaszervezés több fázisába is be lehet kapcsolódni szervezőként, így konferencia előkészítésbe (meghívó, plakát szerkesztés, kiküldés stb.), konferencia két napjának technikai és helyszíni biztosításába, illetve az előadások tanulmánnyá formálásába, megjelentetésébe. A jelentkezés határideje ez esetben is 2013. március 31. 

 
Természetesen mind az előadásért, mind a szervezésért kredit jár a tudományos modulon belül.  
 
Jelentkezni és további kérdéssel Szilagyi Adrienn doktoranduszhoz lehet fordulni a szilagyiadrienn@mailbox.hu email címen.

Hozzászólok..