Jelenleg a 2013. szeptember havi archívumot böngészi.

Teadélutánok a Doktori Programunkban I.

Szeptember 19-én, csütörtökön sor került az első teadélutánra. E teadélutánok célja – meghívottak részvételével – egy-egy nagy súlyú történetpolitikai téma megbeszélése, újragondolása.

Most Szűcs Jenő nevezetes Vázlat Európa három történeti régiójáról című munkáját beszéltük meg. Való igaz, hogy a dolgozat az 1979-ben elhunyt Bibó István tiszteletére összeállított emlékkötetbe íródott. Az is tény, hogy a kötet szamizdatként terjedt, csak a rendszerváltás nyomán látott nyomtatásban napvilágot. Ám a szerkesztők a kéziratot a Gondolat Kiadónak ajánlották fel. Az nagyot csattant, mert a demokratikus és a népi-nemzeti ellenzék tagjai közösen fogalmazták meg lesújtó rendszerkritikájukat. Ugyanakkor az is tény, hogy a kéziratot elemző MSzMP-dokumentum a 75 szerzőből csak 17-et kategorizált ellenzékinek. Szűcs Jenő nem minősíttetett ellenzékinek. Írását a Történelmi Szemle publikálja 1981-ben, 1983-ban pedig a Magvető Kiadó nagyobb példányszámú Gyorsuló idő sorozatában is megjelent.

A Vázlat alapgondolata – nevezetesen, hogy Európa két nagy fele között önálló arculattal létezett és létezik Közép-Kelet-Európa – egyáltalán nem volt eredeti. Ám Szűcs Jenő óriási erudícióval, szellemi eleganciával, metszően pontos mondatokból ácsolt gondolatmenetekkel száll szembe a korabeli hivatalos, a történetírásban jeles kollégák által képviselt nézettel. Szűcs Jenő nem kevesebbet üzent, mint azt, hogy hazánk és szomszédjai nem maradnak az idők végezetéig a szovjet birodalom gyomrában.

A kifogástalan szakmai mezbe burkolt, tehát kódolt üzenetet itthon is, külföldön is vették. Bizonyság erre, hogy tíz nyelvre fordították le, a francia edíció Fernand Braudel előszavával került az olvasó elé.

Mivel Szűcs Jenő marxista gondolkodó volt a javából, ezért a vázlat a mai olvasónak azt üzeni nyomatékkal, hogy a rendszerváltás előtti história felfejthetetlen a számos arcú marxizmus mély ismerete nélkül. Az ő világlátásába bőven belefért a nem marxista Bibó István mély gondolataival való azonosulás. (Miközben némely ponton tapintatosan bírálja a jeles politikai gondolkodót.) Mert munkásságával olyan világot szeretett volna napvilágra segíteni, amelyben az egyén nem alattvaló, a demokrácia valóban demokrácia.

Innen nézve is világosan látszik Szűcs Jenő időszerűsége.

Olvassunk Szűcs Jenőt.

                                                                                              Marchut Réka

3 hozzászólás

Sokféle modern nő Magyarországon

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke, valamint a Magyar Történelmi Társulat Nőtörténeti és társadalmi nemek szakosztálya szervezésében október 3-án (csütörtök) az ELTE BTK Történeti Intézet Szekfű Gyula Könyvtárában Sokféle modern nő Magyarországon az első világháború előtt (Budapest, 1913: Nők választójogi Világszövetségének kongresszusa) címmel egész napos tudományos konferencia kerül megrendezésre.

A konferencia programja: Meghívó-Sokféle modern nő

Hozzászólok..

Bleyer Jakab emlékkonferencia

2013. október 5-én (szombat) Budaörsön tanszékünkhöz szorosan kötődő előadókkal kerül megrendezésre Bleyer Jakab germanista professzor, kisebbségi miniszter, parlamenti képviselő (1874-1933) halálának 80. évfordulója alkalmából egy megemlékező német nyelvű történészkonferencia.

Részletek program letölthető: Bleyer konferencia

Hozzászólok..

Demonstrátori pályázat

Az ELTE BTK Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszéke pályázatot hirdet demonstrátori megbízás elnyerésére. A demonstrátor feladata, hogy munkájával segítse a tanszék tevékenységét, valamint elősegítse a hallgatók és az oktatók közötti kommunikációt.

A pályázat letölthető itt: Demonstrátori Pályázat

Hozzászólok..

A PHD-képzés érvényes tanegységlistája

Kedves Hallgatók! A tisztán látás kedvéért mindenki számára elérhetővé tesszük az idei évre is vonatkozó, korábban elfogadott, érvényes tanszéki PHD tanegységlistát!

Letölthető innen: Tanegységlista – Új- és Jelenkori Magyar Történeti Tanszék
Egyéb fontos információk: Információk

Hozzászólok..

Dr. Somorjai Ádám OSB könyvbemutatója

Az Eötvös Loránd Tudományegyetem, a Pannonhalmi Bencés Főapátság és a Magyar Egyháztörténeti Enciklopédia Munkaközösség (METEM) szervezésében szeptember 25-én (szerda) 15.30 órakor az ELTE BTK Kari Tanácsteremben bemutatásra kerül Dr. Somorjai Ádám OSB Törésvonalak Mindszenty bíboros emlékirataiban című újonnan megjelent kötete.

A bemutató meghívója: Meghívó-Somorjai Ádám

Hozzászólok..